Perfil do profesorado

O persoal académico dispoñible está formado por docentes e investigadores, coa suficiente experiencia e cualificación para afrontar a docencia proposta e conseguir a adquisición por parte do estudantado das competencias da mesma.

Profesorado