Nome Cargo Teléfono Email
Ana María Cacheiro Seguín Administradora 986 812 112
Nome Cargo Teléfono Email
Mª Carmen Romo Pérez Xefa de Negociado 986 812 205

Área de estudos de grao

Nome Cargo Teléfono Email
Rosa Mª Cortiñas Iglesias Xefa da Área 986 812 101
Mª Mayte Marcote Pereira Xefa de negociado 986 812 101

 

Área de estudos de máster e doutoramento

Nome Cargo Teléfono Email
Julio Fernández Cid Xefa de área 986 812 102
Mª José Martínez Martín Xefa de negociado 986 812 102
Nome Cargo Teléfono Email
Ignacio Arce Aramendi Xefe da Area 986 812 481

 

Investigación e Transferencia

Nome Cargo Teléfono Email
Marta Suárez Gago Xefe do Negociado 986 812 432
Serafina González Miguélez Xefa do Negociado 986 812 432

 

Xestión de Centros e Departamentos

Nome Cargo Teléfono Email
Mª Luisa Marín Sanmartin Xefa do Negociado 986 812 481
Mª Pilar Conde Casas Xefa do Negociado 986 812 481
Nome Cargo Teléfono Email
Manuel Valebona Refojos Xefe da Área 986 813 493
Mónica de Pascual Serrano Xefa do Negociado 986 812 114
Begoña Gonzalez Alberte Xefa do Negociado 986 812 114
Nome Cargo Teléfono Email
Miguel Eirín Técnico Informático 986 811 939
Alfonso Sánchez Técnico Informático 986 811 939
Nome Cargo Teléfono Email
Paulo Cabral Pereira Técnico/a Especialista 986 812 208
Alicia Costa González Técnico/a Especialista 986 812 208
Ana B. Cosque Meira Técnico/a Especialista 986 812 208
Alicia Ferreiro Domínguez Técnico/a Especialista 986 812 208
Nome Cargo Teléfono Email
Miguel García Ramos Técnico Especialista 986 812 100
Jesús García Caurel Auxiliar Técnico (mañá) 986 811 930
Arturo Martínez Fernández Auxiliar Técnico (mañá) 986 811 930