Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Dirección

Dirección


Elena Alonso Prieto

Elena Alonso Prieto

DIRECTORA
Profesora Titular de Universidade


+34 986 813 775

Secretaría de Dirección


Ángeles Saavedra González

Ángeles Saavedra González

SECRETARIA DE DIRECCIÓN
Profesora Titular de Universidade


+34 986 814 047

Subdirección


María Araújo Fernández

María Araújo Fernández

PLANIFICACIÓN E ORG. ACAD.
Profesora Contratada Doutora


+34 986 811 923
David Patiño Vilas

David Patiño Vilas

INFRAESTRUTURAS E AAEE
Profesor Titular de Universidade


+34 986 812 604
José Santiago Pozo-Antonio

Santiago Pozo-Antonio

RELACIÓNS EXT. E MOBILIDADE
Contratado Posdoutoral

+34 986 814 077
+34 986 130 211

Eleccións a Director/a


Conforme á Lei Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de decembro, aos Estatutos da Universidade de Vigo, á Normativa de elección de decanos/as e directores/as de centro e demais normativa vixente, procédese a convocar eleccións a Director/a da Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía.


Normativa de elección de decanos/as e directores/as de centro

Resolución da dirección da EME pola que se convocan eleccións a Director/a


Calendario electoral


ProcesoData
Sorteo da composición da xunta electoral 12 de xuño de 2018
Constitución da xunta electoral 13 de xuño de 2018
Publicación do censo provisorio 14 de xuño de 2018
Prazo de reclamacións Do 15 ao 18 de xuño de 2018
Publicación do censo definitivo 19 de xuño de 2018
Presentación de candidaturas Do 20 ao 22 de xuño de 2018
Proclamación provisoria de candidaturas 25 de xuño de 2018
Prazo de reclamacións Do 26 ao 27 de xuño de 2018
Proclamación definitiva de candidaturas 28 de xuño de 2018
Votacións (ás 13h na Aula de Grao da EME) 4 de xullo de 2018