Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Normativa e Formularios

Normativa


Normativa da EME

Normativa Aprobación
Regulamento de Réxime Interno da EME 29/10/2015
Regulamento de Réxime Interno da Delegación do Estudantado 11/12/2015
Regulamento da Comisión de Normalización Lingüística 13/05/2016
Regulamento do Traballo Fin de Grao 28/02/2018
Regulamento do Traballo Fin de Mestrado 04/03/2016
Regulamento de Prácticas Académicas Externas Extracurriculares 28/10/2016
Regulamento do Proxecto Fin de Carreira xx/xx/201x
Modificacións do Regulamento do Proxecto Fin de Carreira 22/03/2011
Normativa de Prácticas de Campo 21/07/2010
Normativa de Bolsas Propias 06/10/2015
Normativa para o programa de mobilidade Erasmus+ 06/10/2015

Normativa da Universidade de Vigo

Normas xerais

15/06/2016 - Regulamento para realizar o Traballo de Fin de Mestrado
02/04/2013 - Normativa de permanencia na Universidade de Vigo

25/06/2008 - Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos


Formularios