fbpx
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Ignacio Pérez Rey

Ignacio Pérez Rey

Bolseiro de Formación de Persoal Investigador

Área de Explotación de Minas

Departamento de Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente


Grupo de investigación:

Explotación de minas (CI5)

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Despacho 107
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 813 422
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
V09G310V01511 | Concentración de menas
V09G310V01513 | Mecánica de rochas
V09G310V01521 | Mineralurxia
V09G310V01704 | Obras subterráneas

Mestrado Universitario en Enxeñaría de Minas
V09M148V01108 | Enxeñaría de Taludes


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2018/2019: TitoríasBreve CV


Enxeñeiro de Minas pola Universidade de Vigo (2013). Máster Universitario en Tecnoloxía Medioambiental pola Universidade de Vigo (2014). Actualmente é estudante de doutoramento dentro do Programa de Doutoramento en Métodos Matemáticos e Simulación Numérica en Enxeñaría e Ciencias Aplicadas da Universidade de Vigo. Desenvolve a súa tese baixo a dirección do profesor Leandro R. Alejano Monge. Os seu eido de investigación abrangue o estudo do comportamento mecánico de rochas, discontinuidades e macizos rochosos. É coautor de varios artigos de investigación presentados en congresos internacionais e dun libro de problemas de mecánica de rochas. Ten participado en varios proxectos de investigación/contratos con diferentes empresas. Imparte docencia universitaria desde 2015. Colaborou na organización do 2014 ISRM European Rock Mechanics Symposium (Eurock 2014). Colabora activamente coa colección de rochas e minerais da EME de Vigo.