fbpx
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Gustavo Peláez Lourido

Gustavo Peláez Lourido

Profesor Titular de Universidade

Área de Enxeñaría dos Procesos de Fabricación

Departamento de Deseño na Enxeñaría

Liñas de investigación:

  • Simulación de procesos e sistemas de fabricación
  • Sustentabilidade nos sistemas de fabricación
  • Fabricación 4.0

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Industrial

Despacho
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 813 783
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría da Enerxía
V09G290V01804 | Organización de empresas e sistemas de produción e fabricación


Curso 2018/2019: TitoríasBreve CV


Doutor Enxeñeiro Industrial dende 1999, desenvolve na Universidade de Vigo a súa carreira como Profesor Doutor na área de Enxeñería dos Procesos de fabricación na Escola de Enxeñaría Industrial e ademais Coordina o Máster en Procesos de Deseño e Fabricación Mecánica. Ten recibido o Premio Extraordinario de doutoramento, e dirixido teses e Proxectos de I+D de aplicación de Tecnoloxías nos procesos das plantas produtivas e no Deseño e Desenvolvemento de produtos e equipos mecánicos. Actualmente as liñas no seu traballo máis salientables son: aplicación da simulación nas plantas produtivas; deseño, modelado, simulación e ensaio de procesos, pezas, útiles e equipos para a procesos convencionais e avanzados de conformación metálica; estudo da capacidade, estabilidade e dos sistemas de amarre para procesos de mecanizado de altas prestacións; e desenvolvemento de sistemas sostibles de fabricación.