fbpx
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Lino josé Álvarez Vázquez

Lino josé Álvarez Vázquez

Catedrático de Universidade

Área de Matemática Aplicada

Departamento de Matemática Aplicada II

Liñas de investigación:

  • Optimización e control
  • Modelado e simulación numérica
  • Enxeñaría medioambiental

Grupo de investigación:

Grupo de Simulación e Control (GSC)

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Despacho D202
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 166
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría da Enerxía
V09G290V01204 | Cálculo II

Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
V09G310V01204 | Cálculo II


Curso 2018/2019: TitoríasBreve CV


Licenciado en C. Matemáticas pola Universidade de Santiago de Compostela en 1987 (Premio Extraordinario de Licenciatura). Doutor en C. Matemáticas pola Universidade de Santiago de Compostela en 1991. Desde 2011 é Catedrático na Universidade de Vigo. Impartiu docencia universitaria desde 1989 (5 quinquenios). Os seus intereses de investigación están relacionados coa Matemática Aplicada (Optimización e control, Modelado e simulación numérica, Enxeñaría Ambiental, Tecnoloxía de alimentos, Sistemas de telecomunicacións…). É coautor de máis de 160 publicacións (artigos, traballos en congresos, capítulos de libros). Foi Investigador Principal en 5 proxectos de investigación a nivel nacional (M.E.C.) e outros de carácter autonómico (Xunta de Galicia). É avaliador externo da ANEP. Dirixiu 4 Teses Doutorais (4 sexenios).