fbpx
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Andres Elias Feijóo Lorenzo

Andres Elias Feijóo Lorenzo

Profesor Titular de Universidade

Área de Enxeñaría Eléctrica

Departamento de Enxeñaría Eléctrica


Información de contacto

Escola de Enxeñaría Industrial

Despacho 139
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 055
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría da Enerxía
V09G290V01301 | Electrotecnia

Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
V09G310V01301 | Electrotecnia


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2018/2019: TitoríasBreve CV


Enxeñeiro Industrial pola Universidade de Santiago de Compostela, 1990. Doutor Enxeñeiro Industrial polo Departamento de Enxeñaría Eléctrica, Universidade de Vigo, 1998. Profesor titular dá Universidade de Vigo, 2000. Impartíu docencia universitaria na Universidade de Vigo desde ou ano 1991. Liña de investigación: enerxías renovábeis. Participou como autor ou coautor en máis de 60 artigos en revistas especializadas, congresos, xornais, libros ou capítulos de libros. Participou como investigador en máis de 30 proxectos de investigación. Dirixíu máis de 90 proxectos fin de carreira e traballos fin de grao e fin de máster. Dirixíu unha tese de doutoramento. Colaborou nos comités de normalización de IEC. Colabora na revisión de artigos con institucións como Elsevier e IEEE.