fbpx
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Angel Manuel Espada Seoane

Angel Manuel Espada Seoane

Profesor Titular de Universidade

Área de Enxeñaría de Sistemas e Automática

Departamento de Enxeñaría de Sistemas e Automática


Información de contacto

Escola de Enxeñaría Industrial

Despacho 7
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 691
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría da Enerxía
V09G290V01705 | Enxeñaría de sistemas e control


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2018/2019: TitoríasBreve CV


Enxeñeiro Industrial pola Universidade de Santiago de Compostela en 1986. Analista de Sistemas na empresa privada ata 1990. Doutor Enxeñeiro Industrial pola Universidade de Vigo en 1996. Profesor Titular de Universidade desde 1998, impartindo docencia na Universidade desde 1990. Participou en 30 proxectos de I+D, tanto financiados en Convocatorias públicas como en colaboración con Empresas e/ou Administracións, actuando en varios deles como Investigador Principal, en temas relacionados coa Automatización e Robótica. Ocupou distintos cargos de xestión na Universidade, tales como Secretario de Departamento e Subdirector de Centro. Na actualidade é o Director do Centro de Investigación Tecnolóxico Industrial – MTI da Universidade de Vigo.