fbpx
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Javier Vijande López

Javier Vijande López

Profesor Titular de Universidade

Área de Física Aplicada

Departamento de Física Aplicada


Grupo de investigación:

Física Aplicada (FA2)

Información de contacto

Facultade de Ciencias do Mar

Despacho C25
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 295
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría da Enerxía
V09G290V01102 | Física I

Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
V09G310V01102 | Física I


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría da Enerxía
V09G290V01202 | Física II

Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
V09G310V01202 | Física II


Curso 2018/2019: TitoríasBreve CV


Licenciado en Ciencias Físicas pola Universidade da Lagoa en 1992. Doutor en Física pola Universidade de Vigo en 2000. Desde 2011 é Profesor Titular na Universidade de Vigo. Está acreditado ao corpo de Titulares desde 2010. Impartiu docencia universitaria desde 1996. Os seus intereses de investigación son “Propiedades Termofísicas de Líquidos e Mesturas” e “Modelos predictivos do estado líquido e Ecuacións de Estado”. É coautor de máis de 25 publicacións (artigos e capítulos de libro) e de máis de 125 comunicacións a congresos, participante en máis de 20 proxectos de investigación. Realizou 3 estancias de investigación no estranxeiro. É censor de 5 revistas internacionais.