fbpx
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Leandro Rafael Alejano Monge

Leandro Rafael Alejano Monge

Profesor Titular de Universidade

Área de Explotación de Minas

Departamento de Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente


Grupo de investigación:

Explotación de minas (CI5)

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Despacho 24
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 374
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
V09G310V01513 | Mecánica de rochas

Mestrado Universitario en Enxeñaría de Minas
V09M148V01302 | Simulación Aplicada a Xeotecnia


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2018/2019: TitoríasBreve CV


Enxeñeiro de Minas pola Universidade Politécnica de Madrid en 1992, e Doutor Enxeñeiro de minas pola mesma Universidade en 1996 cunha tese dedicada ao estudo de subsidencias mineiras en capas inclinadas de carbón. Desde 1998 é Profesor Titular da área de Explotación de Minas e desde setembro de 2011 está acreditado ao corpo de Catedráticos de Universidade. Impartiu docencia universitaria na Universidade de Vigo desde outubro de 1995, habendo ademais participado na docencia nun Máster Internacional sobre explotación sustentable de recursos mineiros en Lima durante os cursos 2005 a 2007 e en Madrid durante os cursos 2008 e 2009, coa axuda dun programa ALFA (ap. 1 M€) da UE. Os seus intereses de investigación céntranse no ámbito da mecánica de rochas, dedicándose a aspectos variados como o comportamento post-rotura de rochas e macizos rochosos e o seu impacto na estabilidade de escavacións subterráneas, o estudo da dilatancia, estudos de estabilidade e deseño de túneles, simulación numérica de noiros e escavacións subterráneas, estabilidade de noiros de rotura complexa (desprendementos e fenómenos de inestabilidade de noiros de muro), deseño de explotacións por cámaras e alicerces, subsidencias mineiras, etc…. É coautor de máis de 40 publicacións en revistas indexadas, 75 artigos de congresos nacionais e internacionais e do libro de orientación docente e profesional: ‘Mecánica de rochas: Fundamentos e Enxeñaría de Noiros’ accesible desde http://oa.upm.es/14183). Realizou unhas 100 revisións de artigos de revistas indexadas, é membro do comité editorial da revista ‘Tunnelling and Underground Space Technology’ (ISSN: 0886-7798, Impact Factor: 1.106) desde 2009, e desde 2013 é Editor Asociado da revista ‘International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences’ (ISSN: 1365-1609, Impact Factor: 1.200), probablemente a máis relevante do ámbito da mecánica de rochas a nivel mundial. Dirixiu e participou nuns 10 proxectos de investigación de ámbito autonómico e nacional e nuns 50 proxectos de investigación e informes de asesoría a empresas do sector mineiro e enerxético a nivel galego e nacional como Cementos Cosmos, PROMINDSA, Magnesitas de Rubián , Repsol, Endesa etc. Colabora activamente con investigadores do seu ámbito e de prestixio internacional como Carlos Carraza-Torres (University of Minnessota, Duluth, EEUU), Gian Paolo Giani (Universidad de Milán, Italia), Gabriel Walton (Queen’s University, Kinston, Canadá), David Córdova (Universidade Nacional de Enxeñaría, Lima, Perú), José Muralha (Laboratorio Nacional de Engenheria Civil, Lisboa, Portugal), Ana María Ferrero (Universidade de Turín, Italia) ou Diego Mais-Ivars (ITASCA Sweden, Estocolmo, Suecia). Organizou como director o recente congreso EUROCK’2014 (congreso europeo de mecánica de rochas) e participou no comité científico de varios congresos. Dirixiu uns 50 proxectos fin de carreira, unhas 15 teses de máster e 5 teses doutorais, e dirixe o laboratorio de mecánica de rochas, foro de ideas e desenvolvementos de interese deste ámbito dispondo de equipamentos de laboratorio de interese e de bastantes programas de simulación numérica. Actualmente é Vicepresidente da Sociedade Española de Mecánica de Rochas.