Figueroa Martínez

Profesor/a axudante doutor/a

Área de Ciencia dos Materiais e Enxeñaría Metalúrxica
Departamento de Enxeñaría dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construción

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Industrial
Despacho 240
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 455
raulfm@uvigo.es

Breve CV

Licenciado en Química na Universidade de Vigo en 2004. Tese de licenciatura no Departamento de Química Analítica e Alimentaria no ano 2006. Formación no Centro de Apoio Científico Tecnolóxico á Investigación (CACTI) en Espectrometría de Masas e RMN no bienio 2005-2007. Doutor pola Universidade de Vigo en 2013 ca tese realizada no Departamento de Enxeñaría dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construción. Durante o ano 2014 colaborou cun proxecto de investigación con Estaños e Soldaduras Senra, empresa á que pasou a formar parte en 2015. En 2016 incorporase ao centro tecnolóxico AIMEN na área de enxeñaría de corrosión e desde comezos de 2017 é profesor axudante doutor no Departamento de Enxeñaría dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construción, na Área de Ciencia de Materiais e Enxeñaría Metalúrxica da Universidade de Vigo. A súa investigación centrase na caracterización de materiais, a modificación superficial para a mellora de propiedades de resistencia á corrosión e tribolóxicas a aplicación de técnicas electroquímicas en distintos aspectos da corrosión, e estratexias para a súa protección.

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Enxeñaría da Enerxía

V09G290V01303 | Tecnoloxía de materiais

Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

V09G310V01303 | Tecnoloxía de materiais

2º cuadrimestre

Investigación

Grupo de investigación

ENCOMAT (Enxeñería da Corrosión e Materiais)

Liñas de investigación

  • Caracterización de materiais
  • Modificación superficial para a mellora de propiedades de resistencia á corrosión e propiedades tribolóxicas
  • Estudo de procesos electroquímicos