Ramos Docampo

Contratado/a predoutoral Xunta

Área de Física Aplicada
Departamento de Física Aplicada

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Despacho
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 619
miramos@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Enxeñaría da Enerxía

V09G290V01102 | Física: Física I

Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

V09G310V01102 | Física: Física I

2º cuadrimestre