Baqueiro Vidal

Profesor/a asociado/a

Área de Máquinas e Motores Térmicos
Departamento de Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Información de contacto

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Enxeñaría da Enerxía

V09G290V01306 | Física: Sistemas térmicos
V09G290V01706 | Xestión da enerxía térmica

Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

V09G310V01302 | Física: Sistemas térmicos

2º cuadrimestre