Álvarez Vázquez

Catedrático/a de universidade

Área de Matemática Aplicada
Departamento de Matemática Aplicada II

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Despacho D202
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 166
lino@dma.uvigo.es

Breve CV

Licenciado en C. Matemáticas pola Universidade de Santiago de Compostela en 1987 (Premio Extraordinario de Licenciatura). Doutor en C. Matemáticas pola Universidade de Santiago de Compostela en 1991. Desde 2011 é Catedrático na Universidade de Vigo. Impartiu docencia universitaria desde 1989 (5 quinquenios). Os seus intereses de investigación están relacionados coa Matemática Aplicada (Optimización e control, Modelado e simulación numérica, Enxeñaría Ambiental, Tecnoloxía de alimentos, Sistemas de telecomunicacións…). É coautor de máis de 160 publicacións (artigos, traballos en congresos, capítulos de libros). Foi Investigador Principal en 5 proxectos de investigación a nivel nacional (M.E.C.) e outros de carácter autonómico (Xunta de Galicia). É avaliador externo da ANEP. Dirixiu 4 Teses de Doutoramento (4 sexenios).

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre

Grao en Enxeñaría da Enerxía

V09G290V01204 | Matemáticas: Cálculo II (coordinador/a)

Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

V09G310V01204 | Matemáticas: Cálculo II (coordinador/a)

Investigación

Grupo de investigación

Compiladores e Linguaxes (COLE)

Liñas de investigación

  • Optimización e control
  • Modelado e simulación numérica
  • Enxeñaría medioambiental