Fernández López

Profesor/a titular de universidade

Área de Organización de Empresas
Departamento de Organización de Empresas e Mercadotecnia

Información de contacto

fjfdez@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre

Grao en Enxeñaría da Enerxía

V09G290V01201 | Empresa: Dirección e xestión

Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

V09G310V01201 | Empresa: Dirección e xestión

Investigación

Grupo de investigación

Organización de Empresas 1