Martínez Torres

Profesor/a asociado/a

Área de Explotación de Minas
Departamento de Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Despacho
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 814 092
camartinez@uvigo.es

Breve CV

Profesional con máis de 15 anos de experiencia en minería e obra civil, tanto en xestión en campo como en dirección. Actualmente dedicado á Dirección da Asociación Galega de Áridos, asociación de produtores de áridos en Galicia, e xestión da solución de trazabilidade de explosivos ATRAZEX. Desde hai uns anos, profesor asociado da Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía de Vigo.

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

V09G310V01521 | Mineralurxia

Máster Universitario en Enxeñaría de Minas

V09M148V01108 | Enxeñaría de Taludes

2º cuadrimestre

Grao en Enxeñaría da Enerxía

V09G290V01404 | Mecánica de solos

Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

V09G310V01611 | Rochas industriais e ornamentais
V09G310V01613 | Sondaxes, petróleo e gas

Máster Universitario en Enxeñaría de Minas

V09M148V01203 | Enxeñaría de Explosivos