Espada Seoane

Profesor/a titular de universidade

Área de Enxeñaría de Sistemas e Automática
Departamento de Enxeñaría de Sistemas e Automática

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Industrial
Despacho 7
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 691
aespada@uvigo.es

Breve CV

Enxeñeiro Industrial pola Universidade de Santiago de Compostela en 1986. Analista de Sistemas na empresa privada ata 1990. Doutor Enxeñeiro Industrial pola Universidade de Vigo en 1996. Profesor Titular de Universidade desde 1998, impartindo docencia na universidade desde 1990. Ten participado en máis de 30 proxectos de I+D, tanto financiados en convocatorias públicas como en colaboración con empresas e/ou administracións, actuando en varios deles como investigador principal, en temas relacionados coa Automatización e a Robótica. Ten ocupado distintos cargos de xestión na universidade, tales como Secretario de Departamento, Subdirector de Centro e Director do Centro de Investigación Tecnolóxico Industrial – MTI.

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Enxeñaría da Enerxía

V09G290V01705 | Enxeñaría de sistemas e control

2º cuadrimestre