As prácticas externas extracurriculares realizanse durante o período de formación e ten carácter voluntario. A tramitación, xestión e difusión correspóndelle a Area de Emprego e Emprendemento da Universidade de Vigo.
Polo seu interese para o estudantado a Facultade de Minas colabora de xeito activo na súa difusión.

| PE-312-23-0073

Formación en realización de ofertas e estudos de electricidade e fotovoltaica

Empresa: ACEUVE SLU

Lugar de traballo: Vigo

Data fin: 30/09/2023

Consulta o detalle na área de emprego da UVigo

| PE-309-23-0010

Formación en tarefas de enxeñaría civil nun recinto mineiro

Empresa: STRATEGIC MINERALS SPAIN S.L.U

Lugar de traballo: Viana do Bolo

Data fin: 30/09/2023

Consulta o detalle na área de emprego da UVigo

| PE-309-23-0011

Formación no estudio, mellora, e análises da recuoeración nunha pranta de separación gravimétrica

Empresa: STRATEGIC MINERALS SPAIN S.L.U

Lugar de traballo: Viana do Bolo

Data fin: 30/09/2023

Consulta o detalle na área de emprego da UVigo