fbpx
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Xornada "Benvida"

Este ano a Universidade de Vigo darase a coñecer ao estudantado de novo ingreso nunha Xornada de Benvida celebrada en horario de 10:00 a 14:00 h o 6 de setembro no Campus de Vigo (Praza Miralles)