Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Comisión de Calidade

Membros


Presidenta

Natalia Caparrini Marín

Secretaria

Ángeles Saavedra González

Coordinadores de Titulación

María Araújo Fernández
David Patiño Vilas
Elena Alonso Prieto
Higinio González Jorge

Coordinadora do Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
Coordinador do Grao en Enxeñaría da Enerxía
Coordinadora do Mestrado en Enxeñaría de Minas
Coordinador do Mestrado en Xeoinformática

Persoal Docente e Investigador

Elena González Rodríguez

Persoal de Administración e Servizos (PAS)

Mª Carmen Romo Pérez

Alumnado

Miguel Millara Crispín

Representante do estudantado

Representante da UTC

A determinar pola UTC

Outros Grupos de Interese

Diego López González
Luisa Álvarez Zaragoza

Representante da sociedade
Representante do estudantado egresado