fbpx
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

A través desta sección informaremos de todas as noticias, eventos e publicacións de actualidade acerca da nosa facultade e as súas titulacións.

 

Noticias

Todas as novidades en torno á nosa facultade.

 

Eventos

Congresos, conferencias, seminarios, xornadas...