Inicio

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais “en directo” e Foro do profesorado.
 

Concursos

Enfocarme 2019
Escavarme 2020
Enerxizarme 2020
Curtas 2020
Pakuxa 2020