Inicio

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais “en directo” e Foro do profesorado.
 

Centro certificado Fides-Audit

Benvidos á emE, a Escola de Enxeñería de Minas e Enerxía

Os estudos de Enxeñería de Minas teñen unha brillante e longa tradición, datan do ano 1777 e foi a primeira titulación de Enxeñería Civil que se creou en España

 

Enfocarme 2019
Escavarme 2020
Enerxizarme 2020
Curtas 2020
Pakuxa 2020