Xornadas ENMI 2021: Joaquín Martínez

As xeotecnoloxías e as súas aplicacións no sector enerxético