Parga Rodríguez

Profesor/a asociado/a

Área de Mecánica de Fluídos
Departamento de Ingeniería Mecánica, Máquinas y Motores Térmicos y Fluídos

Información de contacto

oparga@uvigo.es