7ª Convocatoria IACOBUS: Estancias de investigación

O programa “IACOBUS” é un Programa de cooperación cultural, científica e pedagóxica que xorde coa intención de dar un paso mais cara a configurar un auténtico espazo de integración interrexional entre as Universidades e institucións de Ensino Superior da Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal. IACOBUS, é unha acción impulsada pola Comunidade de Traballo Galicia – Norte de Portugal que provén das prioridades definidas no PIC – Plan de Investimentos Conxuntos da Eurorrexión e das estratexias establecidas pola RIS3-T, contando co apoio da Unión Europea, tendo solicitado financiamento ao Programa INTERREG V-A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020.

Resolución de 25 do outubro de 2019

YouTube – Programa IACOBUS